Bộ trao đổi nhiệt

Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm
Xem thêm

Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm

Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm, thương hiệu Fiorini (Italy).

water temperature 110°C Nhiệt độ làm việc tối đa

external air temperature 16 Bar Áp lực làm việc tối đa