Bộ xử lý không khí AHU

Bộ xử lý không khí AHU
Xem thêm

Bộ xử lý không khí AHU

Dòng X-CUBE của Hãng TROX

water temperature

external air temperature 600 đến 100.000 m³/h Lưu lượng gió