Bồn chứa nước nóng

Bồn chứa nước nóng thép Viessmann Vitocell 100-L
Xem thêm

Bồn chứa nước nóng thép Viessmann Vitocell 100-L

Bồn chứa nước nóng dạng kín Viessmann Vitocell (Đức).

water temperature 95°C Nhiệt độ làm việc tối đa

external air temperature 10 Bar Áp lực làm việc tối đa

Bồn chứa nước nóng Flexy inox
Xem thêm

Bồn chứa nước nóng Flexy inox

Bồn chứa nước nóng dạng kín, thương hiệu Fiorini (Italy).

water temperature 95°C Nhiệt độ làm việc tối đa

external air temperature 16 Bar Áp lực làm việc tối đa

Bồn chứa nước nóng thép Flexy
Xem thêm

Bồn chứa nước nóng thép Flexy

Bồn chứa nước nóng dạng kín, thương hiệu Fiorini (Italy).

water temperature 95°C Nhiệt độ làm việc tối đa

external air temperature 16 Bar Áp lực làm việc tối đa