Máy bơm nhiệt dân dụng

HEAT PUMP VIESSMANN VITOCAL 262-A
Xem thêm

HEAT PUMP VIESSMANN VITOCAL 262-A

water temperature 65°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature -18° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu

R410a
HEAT PUMP VIESSMANN VITOCAL 200-A
Xem thêm

HEAT PUMP VIESSMANN VITOCAL 200-A

water temperature 65°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature -18° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu