Máy bơm nhiệt dân dụng

R410a
MÁY HEAT PUMP ORANGE
Xem thêm

MÁY HEAT PUMP ORANGE

Công suất sưởi 7 kW đến 40 kW

water temperature 60°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature -16° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu

HEAT PUMP VIESSMANN VITOCAL 262-A
Xem thêm

HEAT PUMP VIESSMANN VITOCAL 262-A

water temperature 65°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature -18° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu

R410a
HEAT PUMP VIESSMANN VITOCAL 200-A
Xem thêm

HEAT PUMP VIESSMANN VITOCAL 200-A

water temperature 65°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature -18° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu