Máy bơm nhiệt heat pump công suất lớn

R410a
RED – RED MAX
Xem thêm

RED – RED MAX

Máy bơm nhiệt nước-nước

Công suất sưởi 5kW đến 120kW

water temperature 60°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature

R410a
BROWN
Xem thêm

BROWN

Công suất nhiệt (A7; W45) 94 ÷ 244 kW

water temperature 65°C Nhiệt độ nước nóng tối đa

external air temperature -18° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu

R744
ORANGE – ORANGE MAX
Xem thêm

ORANGE – ORANGE MAX

Công suất sưởi 6 kW đến 88 kW

water temperature 60°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature -16° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu