Máy bơm nhiệt nhiệt độ cao

R134a R513a
BLACK HT WW
Xem thêm

BLACK HT WW

Công suất nhiệt Từ 36 kW đến 277 kW

water temperature 80°C Nhiệt độ nước nóng tối đa

external air temperature - 10° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu

R744
BLACK HT EVO
Xem thêm

BLACK HT EVO

Công suất sưởi 32 kW đến 238 kW

water temperature 80°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature -20° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu

R410a
ORANGE INVERTER
Xem thêm

ORANGE INVERTER

water temperature 65°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature -18° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu

R410a
ORANGE HT-ORANGE HTMAX
Xem thêm

ORANGE HT-ORANGE HTMAX

Công suất sưởi 6 kW đến 90 kW

water temperature 65°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature -20° Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu