Máy lạnh chiller và bơm nhiệt với môi chất lạnh tự nhiên

R744
PURPLE CHP W/W RECIPROCATING
Xem thêm

PURPLE CHP W/W RECIPROCATING

Công suất sưởi từ 110 kW đến 376 kW

water temperature 62,5°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature

R744
PURPLE CHP W/W SCROLL
Xem thêm

PURPLE CHP W/W SCROLL

Công suất sưởi ấm Từ 7 kW to 45 kW

water temperature 68°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature

R290
PURPLE HP INVERTER
Xem thêm

PURPLE HP INVERTER

Công suất sưởi 26 kW đến 221 kW

water temperature 62°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature -20°C Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu

R744
PURPLE HP
Xem thêm

PURPLE HP

Công suất sưởi 22 kW đến 221 kW

water temperature 62°C Nhiệt độ nước tối đa

external air temperature -20°C Nhiệt độ không khí bên ngoài tối thiểu

R290
PURPLE FC
Xem thêm

PURPLE FC

Công suất nhiệt 54 kW đến 146 kW

water temperature

external air temperature

R290
Purple inverter
Xem thêm

Purple inverter

Công suất lạnh 28kW to 290kW

water temperature

external air temperature

R290
Purple
Xem thêm

Purple

Heating capacity 28 kW to 290 kW

water temperature

external air temperature