Máy tách mỡ công nghiệp

Máy tách mỡ tự động
Xem thêm

Máy tách mỡ tự động

Máy tách mỡ thương hiệu MAGUS BASIKA

Tự động tách mỡ ra khỏi nước thải và đưa vào thùng chứa.

water temperature

external air temperature